Zpět na články

Co obnáší práce v „detektivním týmu“ Forensic

Vystupují v roli soudních znalců, pátrají po podvodném jednání nebo klientům pomáhají proklepnout potenciální obchodní partnery. Práce v týmu Forensic, který patří do oddělení Risk Consulting, je z velké části detektivní.

Ve Forensic pomáháme klientům účinně bojovat s podvody a nezákonným či neetickým jednáním, prošetřujeme podezření na zpronevěru, úplatkářství nebo střet zájmů. Tým má v současné době skoro 20 členů a zaměřuje se na:

Dispute Advisory

V rámci dispute advisory radíme klientům při obchodních sporech. Vystupujeme v roli soudního znalce, kvazimediátora nebo rozhodce. Konzultanti v tomto clusteru vypracovávají finanční analýzy nebo hledají vhodné oceňovací metody a modely. Typickým projektem je spor dvou stran u českého soudu, kdy odborné posudky mohou být potřebné i u mezinárodních arbitráží.

Investigace a forenzní technologie

Konzultanti z clusteru zaměřující se na investigace a forenzní technologie, kterého jsem i já součástí, pátrají po podvodném jednání jako jsou zmanipulované finanční výkazy, podezřelá obchodní komunikace nebo praní špinavých peněz. V úvodní části projektů se vždy seznámíme s dostupnými daty a dokumenty. Většinou jde o smlouvy, účetní výkazy a velké množství nestrukturovaných dat například v podobě e-mailové komunikace. Získané podklady následně procházíme nejprve strojově a následně ručně, abychom proces co nejvíce zefektivnili, ale zároveň nám nic neuteklo.

Corporate intelligence

Třetí cluster poskytující poradenství v oblasti corporate intelligence a problematiky praní špinavých peněz, pomáhá klientům s prověřováním budoucích dodavatelů či jiných obchodních partnerů. Pro práci používáme jak informace z otevřených zdrojů, tzv. OSINT, tak databáze třetích stran. V rámci anti-money laundering (AML) projektů, které se týkají především českých i zahraničních bank, hodnotíme jejich vnitřní kontrolní systém a celková rizika pro praní špinavých peněz. Takové projekty začínají většinou pohovory s příslušnými zaměstnanci relevantních institucí za účelem pochopit reálný, každodenní chod AML oddělení. Následně provádíme komparativní analýzu interních směrnic s platnou legislativou. Na vzorku dat testujeme finanční operace (příp. chyby v transakcích), monitoring subjektů AML, vyhodnocování rizikových profilů klientů banky, určování politicky exponovaných osob a další.

Procesy

Posledním clusterem jsou tzv. procesy, jak jim interně říkáme. Celým názvem jde o projekty digitalizace a optimalizace procesů. Klientům pomáháme s nastavením i zefektivněním již zavedených pracovních postupů napříč různými odděleními. Práce na takovém projektu v první řade obnáší zejména dobré pochopení daných procesů ve společnosti klienta. Pomocí speciálního nástroje pak vytváříme procesní mapy a různé diagramy, kam se zakreslují každodenní činnosti příslušného oddělení. Jinými slovy se snažíme společnostem pomoci ušetřit čas a zdroje a zvýšit zisk.

Skloubení práce se školou

Já jsem se k modrým barvám přihlásila už po dokončení bakalářského studia. Po úspěšném absolvování přijímacího řízení v podobě online testů a osobního pohovoru jsem začátkem podzimu nastoupila. Zpočátku jsem měla obavu, jak budu kombinovat práci s magisterským studiem, ale naštěstí mám ve škole dobrý rozvrh a v KPMG si můžu flexibilně naplánovat pracovní dny podle sebe.

Zapojení na projektech

Jakmile jsem splnila povinné úvodní školení, byla jsem hned zapojená do projektů. To zatím oceňuji nejvíce. Jednotlivé činnosti forenzního týmu se navzájem prolínají, a proto je často potřeba spolupracovat a pomáhat si i na projektech mimo naše zaměření. Díky této různorodosti práce si můžu vyzkoušet, kam bych chtěla v budoucnu směřovat nebo co naopak není pro mě. Zároveň na projektech používám nejrůznější nástroje a pracuji vždy se zkušenějšími kolegy, takže mám prostor se hodně naučit.

Cestování

Některé služby Forensicu jsou unikátní pro střední a východní Evropu, proto k naší práci patří i výjezdy za klienty do zahraničí. Možnost cestovat byl jeden z faktorů, proč jsem se rozhodla na pozici přihlásit.

Pokud tě práce v oddělení Risk Consulting zaujala a rád/a bys k nám přidal/a, mrkni na volné pozice a dej nám o sobě vědět.

Volné pozice