Zpět na články

Co potřebujete vědět o filmu Auditor

Film Auditor je komediální drama „o situaci, kterou zažil každý, kdo někdy pracoval v ofisu.“ Vůbec první tuzemský snímek natočený v prostředí velké čtyřky spatřili první diváci a brzy bude také v kinech. Zkušený auditor a odborný konzultant filmu Anton ti vysvětlí, co znamenají termíny a situace, které se ve filmu objevují a celkově pozadí jeho vzniku.

Proč se KPMG rozhodla natočit film o auditní profesi?

Ač je auditní profese pro svobodné tržní prostředí extrémně důležitá, zůstává často skryta před zraky veřejnosti. Což se snažíme dlouhodobě změnit a produkce filmu je v tomto procesu dalším elementem. Také jsme chtěli ukázat publiku, že nejsme tak strašně nudní, jak se nechala slyšet jedna z protagonistek filmu.

Jak doopravdy vypadá práce v auditu?

Práce v auditu je týmová záležitost. Jednotliví členové dostanou na starost určité sekce finančních výkazů, ke kterým sbírají finanční i nefinanční data a podrobují je analýze a testování. Často se jede tzv. do terénu, aby se tým zúčastnil jednání s vedoucími klíčových oddělení (prodej, nákup, finance atd.), ale i se středním a vrcholným managementem společnosti. Z výše uvedeného je tedy patrné, že práce v auditu je hodně o komunikaci s lidmi, ale také o technických znalostech účetnictví, vykazování a analytických schopnostech.

Co si máme představit pod pojmy: closing meeting, reprák a adjustment?

Na konci auditu se vždy koná tzv. closing meeting s vedením společnosti, jehož účelem je shrnout průběh auditu včetně potenciálních zjištění, která mohou mít právě formu „adjustmentů“ neboli navržených doúčtování. Jedná se v zásadě o chyby ve finančních výkazech, které auditní tým v průběhu testování odhalí a navrhuje opravit.

„Reprák“, resp. representation letter je dopis, který vedení společnosti adresuje auditorovi, ve kterém činí všemožná prohlášení – např. že auditorovi byly skutečně poskytnuty veškeré podklady a nebylo nic zatajeno. Návrh takového dopisu ale připravuje auditor a bývá dobrým zvykem poslat ho vedení společnosti s dostatečným předstihem a dát mu možnost prodiskutovat jednotlivé body – např. právě během closing meetingu.

Více o filmu a trailer najdeš na webu www.auditor.film.

Volné pozice