Zpět na články

Když chcete kariéru ve financích, audit je skvělý odrazový můstek

Že jednou chce auditovat firmy, se Petr Kuna rozhodl už na střední a ani po 11 letech v oboru by neměnil. Nynější partner oddělení Audit Commercial popisuje, jak se audit postupně vyvinul, v čem spočívá jeho hodnota a komu by se auditní profese mohla líbit.

Proč jsi šel po vysoké rovnou do auditu?

Už na střední škole mě nadchlo účetnictví, navíc během praxe jsem se seznámil s auditorskou firmou a zaujalo mě, jak funguje. Na vysoké jsem si pak vybíral předměty, které se týkaly účetnictví, financí a auditu. Proto není překvapením, že jsem šel pracovat ještě během studií rovnou do auditního oddělení jedné z firem velké čtyřky.

Takže by se dalo říct, že to byl tvůj vysněný obor

U mě to tak bylo, obecně je ale audit vhodnou volbou nejenom pro ty, které stejně jako mě baví účetnictví a práce s čísly, ale i pro ty, kteří ještě váhají, kterým směrem má jejich kariéra směřovat. Práce auditora totiž zahrnuje například i detailní posouzení procesů auditovaných společností, takže kromě čísel a účetnictví si člověk může vyzkoušet i jiné aktivity a lépe poznat, co ho bude bavit. Zároveň auditoři spolupracují s klienty různých velikostí napříč odvětvími – od malých rodinných firem až po nadnárodní společnosti fungující po celém světě. Mají tak možnost nakouknout pod pokličku široké škály firem a zjistit, jak fungují.

Jak se audit změnil za posledních 11 let, co jsi v oboru?

Především se změnil způsob, jak audit provádíme s ohledem na využití digitálních technologií. Když jsem před 11 lety nastupoval, tak jsme ještě všichni nosili spisy auditora ve velkých sportovních taškách na kolečkách a většinu času jsme trávili přímo u klienta. Dnes máme veškeré spisy vzdáleně na cloudu a díky využití moderních technologií již práce s klienty probíhá spíše kombinovanou formou, tj. část auditu probíhá přímo u klienta a část pak z našich kanceláří či domova.

V čem vlastně spočívá hodnota auditu pro klienty?

Vedení společnosti, její vlastníci a všichni uživatelé účetní závěrky získají nezávislý pohled na to, jakým způsobem je účetnictví společnosti vedeno a zda prezentovaný obraz odpovídá skutečnosti. Navíc když ve vnitřním kontrolním prostředí společnosti odhalíme problém, informujeme o tom vedení společnosti a rovnou navrhneme nápravu, čímž pomáháme společnostem se posouvat a zlepšovat své interní procesy.  

A jak z auditu těží veřejnost?

Uživatelé účetní závěrky nejsou pouze vlastníci. Pokud je vlastníkem fyzická osoba a má k firmě blízko, tak si účetnictví dokáže do určité míry pohlídat, ale společnosti v České republice jsou často dceřinými společnostmi zahraničních společností, jejichž akcie jsou emitované na burze. Vlastníci tak nemají možnost se seznámit s výsledky společností jinak než přes účetní závěrky, ke kterým vydáváme výrok auditora. Pro ty je primárně zpráva určena, ale jsou tady i další uživatelé závěrek. Například zaměstnanci, kteří chtějí vědět, jak se společnosti daří, a jaké má hospodářské výsledky. Také obchodní partneři nebo banky, které pokud dané společnosti mají poskytnout obchodní či bankovní úvěr, chtějí mít jistotu, že údaje uvedené v účetní závěrce, na základě které se rozhodují, jsou spolehlivé a pravdivé. Uživatelů účetní závěrky je velké množství, a přestože jsou jejich informační potřeby odlišné, tak auditem přispíváme ke zvýšení jistoty a důvěry subjektů v účetní výkaznictví a důvěry v rámci obchodního styku obecně.

Komu auditní profese sedne?

Nejlépe k nám zapadne někdo, kdo má rád, když jsou věci v pořádku a fungují tak, jak mají. Ale i někdo, kdo rád hledá, co nefunguje. Často se totiž bude muset vypořádat s tím, že ne vždy je všechno nastaveno správně. Potom je zapotřebí komunikovat s klienty a zjišťovat, proč tomu tak je. Pokud je tedy člověk analytický typ, myslí komplexně a je týmový hráč, práce auditora by se mu mohla líbit. Je potřeba říct, že do určité míry jsme svázáni regulatorikou, tudíž ti, kteří by chtěli být příliš kreativní ve své práci, můžou mít problém s těmito pravidly. Slovo kreativní ve spojení s účetnictvím také nevidíme úplně rádi a má spíše negativní nádech, protože kreativní účetnictví nezobrazuje ve většině případů realitu úplně věrně. Na druhou stranu se auditor soustředí na rizika spojená s konkrétní společností z hlediska účetního výkaznictví a hledá způsoby, jak by bylo možné provést audit dané společnosti co nejefektivněji.

Jak je pro dobrého auditora důležitá psychická odolnost?

Asi není žádným tajemstvím, že v auditu se hodně pracuje. Člověk musí být schopný v hlavní auditní sezoně pracovat pod tlakem, a tak psychickou odolnost určitě využije a s postupem času si ji i posílí. Není to tak, že hned v prvních letech by bylo nutné jednat s klientem o náročných tématech bez pomoci zkušenějších kolegů. S postupem času u nás ve firmě se však závažnost diskutovaných témat postupně zvyšuje, což jen odráží profesní i osobnostní růst našich kolegů a vývoj, kterým u nás procházejí.

Na závěr, co bys vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o práci v auditu?

Nebát se. Je známo, že práce v auditu je náročná, ale na druhou stranu nabízí spoustu benefitů počínaje osobním rozvojem skrze práci pro široké spektrum firem přes rychlý kariérní posun až po možnost vycestovat do zahraničí pobočky KPMG. Zároveň je to skvělý odrazový můstek pro kariéru ve financích, protože po takových čtyřech, pěti letech může člověk přestoupit na vyšší pozice ve finančních odděleních jako jsou vedoucí kontrolingu, metodikové účetnictví či finanční ředitelé a ředitelky. Finanční audit také poskytuje výborný základ pro pozice jako je interní či forenzní auditor, poradce v rámci transakcí a restrukturalizací, oceňování či finanční řízení podniku. Mě osobně pak nejvíce potěší, když audit přiroste našim kolegům k srdci takovým způsobem, že se po těch čtyřech či pěti letech rozhodnou pokračovat ve finančním auditu v rámci našich manažerských pozic.

Pokud tě práce auditora zaujala a rád/a bys sis ji vyzkoušel na vlastní kůži, podívej se na volné pozice a dej nám o sobě vědět.

Volné pozice