Zpět na články

Proč by to bez auditu nefungovalo

S KPMG se poprvé setkala na veletrhu Šance, a ještě na potítku u státnic neměla tušení, že se z ní za pár týdnů stane auditorka. Dnes je Martina Štegová naší úspěšnou partnerkou za oddělení Audit Commercial. Jak se k auditu dostala a proč by bez této profese společnost nefungovala, jak jsme zvyklí, popisuje v rozhovoru.

Proč ses rozhodla dělat audit?

Málokdo si přeje být auditorem od dětství. Já alespoň takového člověka ještě nepotkala. Když jsem se po absolvování vysoké školy pro tuto profesi rozhodla, zdaleka jsem neměla jasná očekávání, co to vše znamená a obnáší. Z informací, které jsem měla k dispozici, jsem ale tušila, že se v KPMG hodně naučím, budu pracovat v týmu mladých lidí a poznám prostředí mnoha zajímavých firem. Zároveň se mi na auditu líbilo, že je to na jedné straně analytická práce s čísly a na druhé straně velmi interaktivní práce s lidmi, a to ať už v rámci týmů KPMG nebo i na straně klientů. Proto jsem tehdy do toho šla. Mimochodem tyto důvody jsou i po více než 20 letech stále validní.

Znamená to, že děti, potažmo mladí lidé nevědí, kdo je to auditor?

Myslím, že roli externího auditora široká veřejnost neumí mnohdy jasně vydefinovat. Pro zasmání, když jsem bývalým spolužákům na třídním srazu říkala, že jsem auditorka, tak většina netušila, co vlastně dělám. Strávili jsme několik krátkých minut přátelským vysvětlováním a poté, co jsem opatrně použila slova jako účetní závěrka a ověření, skončili u toho, že je to v podstatě něco jako finanční úřad, což je tedy velmi nepřesné. Připouštím ale, definice role auditora rozhodně není ideálním tématem na přátelské večírky.

Kdo je tedy auditor?

Auditor je osoba, která poskytuje svůj nezávislý názor na prezentované účetní závěrky společností. Říká, zda jsou sestaveny v souladu s platnou účetní legislativou. Svým způsobem tak dává komfort široké veřejnosti. Ať už z řad investorů, vlastníků, akcionářů, obchodních partnerů, bank nebo finančních úřadů.

Jak vlastně začíná auditní proces?

Než se vůbec do vlastního auditu pustíme, probíhá celá řada procesů v oblasti našeho risk managementu. Jedním z prvních kroků je posouzení rizikovosti daného klienta. Každý náš budoucí klient musí projít akceptačním procesem, jehož součástí je identifikace vlastnické struktury včetně koncového vlastníka, analýza rizikovosti oboru podnikání, ale například i posouzení potenciální negativní publicity vyplývající z účasti v kauzách komentovaných ve veřejném prostoru. Zároveň v našich interních systémech zjišťujeme, zda této firmě již neposkytujeme nějaké neauditorské služby a vyhodnocujeme, zda by v případě, že bychom se stali auditory dané společnosti, nedošlo k ohrožení naší nezávislosti. Je toho celá řada a všechny tyto věci musí být hotové, než dojde k podpisu smlouvy. Někdy se stane, že v této fázi naši potenciální spolupráci i skončíme.

A když to dopadne?

Pokud všechno dopadne, domluvíme obchodní podmínky, podepíše se smlouva a začíná plánování vlastního auditu. Do toho patří i zamyšlení nad strukturou našeho týmu, který dnes už není jenom o auditorech. Mnohdy se jeho součástí stávají i odborníci na IT, finanční instrumenty, daně nebo oceňování. Zároveň na základě finančních výsledků, které od klienta dostaneme, posuzujeme rizika spojená s jednotlivými oblastmi účetní závěrky a nastavujeme strategii celého auditu. Při plánování nesmíme zapomenout i na naše klienty. S nimi ladíme načasování jednotlivých fází spolupráce a logistiku předávání podkladů.

Kdy se začíná naostro?

Většina auditů pak začíná na podzim takzvaným předauditem, který není tolik o ověřování čísel z účetní závěrky, jako spíše o porozumění vnitřním procesům firmy. Zjišťujeme, jak má firma nastavený například nákupní, výrobní či prodejní proces, jak efektivní jsou její vlastní kontroly relevantní pro daný proces, jak sama pokrývá případná rizika chyby nebo podvodu. Častým výstupem předauditu jsou i naše doporučení pro vedení společností právě v oblasti zlepšení nastavení vnitřních kontrol tak, aby lépe reflektovaly na případné hrozby. Znalost a spolehlivost vnitřních procesů nám pak pomůže efektivně zvládnout finální část auditu.

Dá se říct, že klientům dáváte takovou auditní kuchařku?

Nevím, zda přímo kuchařku, kromě vlastní logistiky auditu s nimi pravidelně diskutujeme i náš auditní pohled na jejich účetní závěrku. Samozřejmě je nejvíce zajímají výsledky auditních testů a naše případné nálezy a závěry auditu. Zlatým pravidlem je komunikovat včas a vyhnout se negativním překvapením.

Proč je vlastně audit potřeba?

Zpráva auditora je nezávislý pohled na účetní závěrku společnosti, je to vlastně informace pro všechny uživatele této účetní závěrky o tom, že prezentované údaje podávají pravdivý a poctivý obraz a že jsou v souladu s platnou legislativou.

Jaký je profil člověka, kterého by auditní profese mohla bavit?

Hledáme týmové hráče, kteří mají chuť se hodně naučit, jsou připraveni na sobě soustavně pracovat a nebojí se výzev. Protože práce v auditu je jednou nekonečnou výzvou. Díky našemu školícímu systému pro nováčky, tréninku on-the-job, týmovosti a způsobu, jak je celý systém spolupráce nastavený, se však nikdo nemusí obávat, že by na nástrahy auditu zůstal sám.  Pomocných rukou je vždy kolem celá řada. První radou, kterou u nás každý dostane, je doporučení ptát se, co možná nejčastěji. Absolutní většina zaměstnanců auditu začínala ve firmě hned po škole jako čerství absolventi a každý z nás si ten zmatek z první auditní zakázky ještě dobře pamatuje, tím spíš dokáže dobře a upřímně poradit.

V čem se liší práce auditora u malé firmy a velké čtyřky?

Určitě se liší komplexností a velikostí auditních zakázek, na kterých jednotlivé auditorské firmy pracují. Velké auditorské firmy jsou součástí mezinárodní sítě, dokážou tak poskytovat služby nadnárodním společnostem.

Pokud chce absolvent pracovat v mezinárodním prostředí a využívat cizí jazyky, je pro něj audit dobrá volba?

Ano, většina naší auditní komunikace je v angličtině, takže ji využívá na denní bázi. Navíc všichni kolegové postupně skládají zkoušky ACCA, které jsou rovněž v angličtině. Takže od prvopočátku je angličtina jasná volba.

Jako auditor tak máš možnost podílet se na různorodých zakázkách, využít znalost jazyků a rozjet kariéru ve financích. Pokud by tě to lákalo a na příští zakázce bys chtěl/a spolupracovat s Martinou, podívej se na volnou pozici a dej nám o sobě vědět.

Volné pozice