Zpět na články

Kolegyně Helenka zasvěcuje do tajů Corporate Intelligence

Jelikož je Aneta jako správný asistent velmi zaneprázdněná, jako správnému seniorovi, který umí lépe manažovat svůj čas, se mi jí zželelo a nabídla jsem se, že jí trochu ulehčím a napíšu jí článek na blog.

Usilovně jsem přemýšlela, čím bych asi tak tu nekonečnou masu čtenářů mohla obohatit, ale na nic originálního jsem nepřišla. Budete se tedy muset spokojit se stručným popisem jedné z našich běžných forenzních aktivit – CI.

CI, neboli Corporate Intelligence, můžeme velmi volně přeložit jako získávání informací o propojených osobách a společnostech. Ve větší či menší míře je CI součástí každé forenzní zakázky. Během CI shromažďujeme informace nejen z obchodního a živnostenského rejstříku, ale například také z tisku a sociálních médií. Získané informace jsou následně zpracovány a vyhodnocovány a to hned několika způsoby. Například nás může zajímat, jestli společnost „Novákovy dobroty“, která našemu klientovi poskytuje mírně předražený catering, náhodou nemá něco společného s panem finančním ředitelem Novákem… No, možná tomu nebudete věřit, ale většinou naše práce obnáší trochu víc detektivního důvtipu než v uvedeném příkladu…

Každopádně nás CI celkem dost baví - zaníceně diskutujeme, jak moc je pravděpodobné, že se pan Černý a paní Bílá znají, pokud chodili na stejnou vysokou školu, nadšeně kreslíme členité sítě všech možných i nemožných vztahů a hluboce se zamýšlíme, kde bychom asi tak mohli získat další užitečné informace.

A protože „All work and no play makes Jack a dull boy“, musíme si tu práci trochu zpříjemnit a zavedli jsme si skvělou interní soutěž o to, kdo během CI identifikuje osobu s přímými vazbami na největší počet společností. V minulém (tedy prvním) ročníku soutěže na vítězství stačilo necelých 400 společností přímo napojených na jednu osobu…. No jo, někdy se nám ty náčrtky vztahů můžou trochu komplikovat…

Helča z Forenziku

Volné pozice