Zpět na články

Kdybych nyní začínal kariéru, šel bych do consultingu

Vláďa Okáč patří mezi kolegy, kteří se k nám přidali až jako zkušení experti. To mu ale nezabránilo, aby si u nás v poradenství prošel snad všemi týmy. Díky tomu získal rozhled a firmám dokáže poradit, co mají dělat jinak, aby zvýšily své zisky, zefektivnily procesy i zlepšily spokojenost zákazníků. Jak fungují byznysové transformace a co by po vzoru Tomáše Bati poradil svým mladým kolegům?

V KPMG máš na starosti byznysové transformace. Co taková proměna celé firmy obnáší?

Součástí transformace jsou nejčastěji strategie, změny v organizační struktuře a distribučních kanálech nebo procesní optimalizace. Důležitou součástí transformací je finanční modelování, díky kterému spočítáme, jak se navržené změny projeví ve finančních ukazatelích. U některých projektů – kromě samotného návrhu nového fungování firmy – transformace také pomáháme implementovat. V takovém případě dbáme na zapojení zaměstnanců a komunikaci, protože transformace s sebou přináší změnu v myšlení a přístupu celé firmy.

S jakými problémy k vám chodí firmy, kterým doporučujete byznysovou transformaci?

Většinou za námi chodí s problémy dvou typů. Ty velké zaběhnuté nadnárodní firmy trápí pomalé procesy nebo vysoké operativní náklady. Například bance nebo pojišťovně trvá vyřídit požadavek 30 dní. Její nová digitální konkurence to ale zvládne třeba za tři dny. Takže aby ta zavedená firma mohla držet krok s novou konkurencí a neztrácet svůj podíl na trhu, musí fungovat efektivněji.

Druhým typem našich zákazníků – což mě velmi těší, ale i celkem překvapuje – jsou nové české firmy, které rychle vyrostly, sklízí úspěchy jak u nás, tak v zahraničí, ale některé procesy mají stále nastavené stejně jako při vzniku. Takové firmy pak vyžadují hlavně transformaci v oblasti financí. Potřebují rychleji dodat data a informace, zavést controlling a odpovědnosti nebo se připravit na vstup na burzu.

Jaké odbornosti jsou ve vašem týmu potřeba?

Potřebujeme jak kolegy, kteří znají trh, například působili jako specialisté nebo manažeři ve financích, obchodě či distribuci, tak kolegy z poradenství, kteří mají nadhled, znají metodiky a nejnovější trendy.

Máme mezi sebou specialisty na finance, strategické řízení, HR, procesy nebo technologie. Dále u nás působí kolegové, kteří rozumí digitalizaci a různým IT systémům. Na transformačních projektech nepracuje jen náš tým, ale útvary napříč celým consultingem – od Lighthousu, který se zabývá daty a automatizací, po tým zákaznické zkušenosti. My umíme projekt navrhnout s využitím znalostí trhu, metodik a frameworků, ale potřebujeme i další kolegy, abychom ho mohli v celé šíři zrealizovat.

Pro jaké sektory nejčastěji pracujete?

Máme část týmu, který se specializuje pouze na energetiku, protože to je hodně specifický obor, ve kterém se odborníkem někdy stáváš až po 15 nebo 20 letech. Pak se také hodně věnujeme finančnímu sektoru.

Jaké používáte metodiky, nástroje a technologie?

Nejčastěji používáme ty od KPMG, a to jak globální, tak ty, které vytvořili přímo naši kolegové v České republice. Právě množství dostupných metodik a nástrojů vnímám jako obrovskou výhodu KPMG.

Konkrétně pracujeme například s Contected Enterprise, Target Operating modely, 6 pilíři zákaznické zkušenosti a maturity assasementy, které nám řeknou, jak si firmy stojí teď a kam by měly směřovat. Když navrhujeme změny v procesech, tak využíváme Lean Six Sigma anebo nástroj Discovery, který vznikl u nás v českém KPMG a ve kterém kreslíme a propojujeme zákaznické cesty, procesy a jejich dopady do IT.

Před příchodem do KPMG jsi působil jako ředitel marketingu a obchodu. Čím tě zlákalo poradenství?

Po osmi letech, které jsem strávil v pojišťovnictví, mě lákala hlavně změna, protože už jsem se moc nerozvíjel.

Mojí výhodou bylo, že jsem v pojišťovnictví měl příležitost implementovat a rozvíjet nové distribuční kanály a stavět celou distribuční síť, na druhou stranu mi chyběl rozhled a schopnost podívat se nad rámec odvětví pojišťovnictví a České republiky. A právě získání potřebného rozhledu a další inspirace jsem si sliboval od poradenství.

Do KPMG jsem nastupoval na jeden konkrétní projekt. Líbilo se mi to tu, tak jsem přijal místo associate manažera. Chtěl jsem některé projekty řídit a na jiných fungovat jako expert. Díky roli experta se můžeš leccos naučit, protože jako manažer se spíš věnuješ personálním otázkám nebo rozpočtům a na rozvoj odbornosti už nemáš tolik prostoru.

A jak vypadaly tvé první roky v KPMG, získal jsi dostatečný rozhled?

Vyzkoušel jsem si projekty pro bankovnictví, energetiku nebo farmacii. Celých osm let, co jsem v KPMG, jsem nedělal to stejné. Začínal jsem v IT poradenství, poté si vyzkoušel strategické transformační projekty, déle zákaznickou zkušenost a pak jsem zjistil, jak jsou důležitá data, tak jsem s nimi začal pracovat v Lighthousu. Nakonec jsem řídil projekty na automatizace a robotizace. Když jsem takto prošel různé obory, tak jsem získal komplexní představu o tom, co se ve firmách děje. Poznal jsem nejrůznější procesy a věděl, jak je propojit s tím, co chtějí zákazníci. Vlastně jsem se inspiroval Baťou, protože ten posílal své manažery ke strojům a do jiných útvarů. Když si to člověk nevyzkouší, tak těžko bude dobrým poradcem.

Co tě v KPMG i po osmi letech tak baví?

Firma je založena na kvalitních vztazích a je vidět, že lidi jejich práce baví. Když odvedeš dobrou práci, tak tě podle toho odměnění. Důležité je se nebrat vždy příliš vážně. Pokud se bereš příliš vážně, tak tě většinou tvoje práce nebaví, a to je nejvyšší čas na změnu. KPMG ti velmi často dá příležitost zaměřit se na něco jiného, ale musíš prokázat svoji přidanou hodnotu.

Jakou největší přidanou hodnotu má podle tebe začít po škole kariéru v poradenství?

Kdybych mohl něco ve své kariéře změnit, začal bych v consultingu, protože se v něm snadno dostaneš k různým projektům i odvětvím. Vidíš rozdílné obory, získáš rozhled, hodně si vyzkoušíš a spoustu se toho naučíš a lépe si utříbíš, co bys chtěl/a a nechtěl/a dělat. Za první dva roky získáš zkušenosti, které bys v jednom oboru sbíral/a i pět let. To ti pak pomůže v budoucnu správně si vybrat a akcelerovat kariéru.

Na jaké pozice nabíráte a jaké schopnosti a znalosti u uchazečů vyhledáváte?

Do týmu energetiky bereme byznys analytiky, kteří mají energetiku vystudovanou nebo měli při škole v tomto oboru praxi. Pak hledáme kolegy, kteří mají vystudované ekonomické zaměření a rozumí investicím a finančnímu modelování. Simulovat dopady změn je totiž na našich projektech jednou z důležitých činností. Jinak se ale u nás uplatní jakýkoliv šikovný a nadaný člověk, který má zájem o transformace, procesy, digitalizaci nebo architekturu. Samozřejmostí je znalost angličtiny, ve které by měl dokázat psát, prezentovat i plynule mluvit.

Co u vás nejčastěji dělá nováček?

Kromě již výše zmíněného modelování například mapuje trh, od starších kolegů se učí metodiky a nástroje a navrhuje, jak ty zahraniční implementovat na český trh nebo na konkrétní projekt. Také dělá zápisy ze schůzek, při kterých se učí správně interpretovat myšlenky, orientovat se v problematice a strukturovaně vyjadřovat.

Láká tě vyzkoušet si, jak se z dobrých firem tvoří skvělé? Máš štěstí, protože Vláďa k sobě někoho nabírá, třeba na procesní a finanční modelování.

Volné pozice