Zpět na články

Výběrové řízení není jen CV a pohovor

Život recruitera mezi výběrovým řízením jednoho kandidáta a dalšího kandidáta je pestrý a v našem týmu se rozhodně nenudíme. Každý den máme možnost sledovat jiné životní příběhy kandidátů, jejich kariérní smýšlení nebo motivaci. Celý výběrový proces je značně komplexní a finální rozhodnutí záleží na mnoha aspektech.

 

Když kandidát vybírá potencionálního zaměstnavatele

Jakmile se kandidát začne poohlížet po práci a vybírá si zaměstnavatele, hledí na spoustu faktorů, které si ani všechny možná neuvědomuje. Jde především o prezentaci společnosti, její společenskou odpovědnost, samozřejmě obor činnosti, zkušenosti s firmou, ale také jednotlivé složení týmů, potenciální kolegy, náplň práce, různorodost projektů, možnost profesního růstu, finanční ohodnocení i samotný průběh výběrka.

Každý má jiné priority

Pro každého je důležité něco jiného. Kandidáti nám na konci schůzek často říkají, že se budou rozhodovat na základě dojmů ze setkání, zástupců firmy, z kolegů a obecně pocitu, který z KPMG mají. Pro některé v tom hraje důležitou roli oblečení a vystupování, ostatní se zaměřují na slovník a komunikaci, jiní na potenciální shodu s kolegy. 

Když recruiter vybírá potenciálního zaměstnance

Výběr kandidáta ovlivňuje několik faktorů, jak již bylo řečeno. Celý proces začíná přihlášením do výběrka, poutavě napsaným průvodním dopisem, správně napsaným životopisem, přes společné telefonáty, domlouvání termínů, vyměňování emailů, absolovování kol pohovorů až po závěrečný feedback.

Podle čeho vybíráme kandidáty

Často dostávám otázky na základě čeho vybíráme kandidáty, jakého člověka hledáme, co od něj očekáváme. Hlavní roli samozřejmě hrají znalosti, dovednosti, vzdělání a především motivace. Svou roli hraje i dojem, který si my, jakožto potencionální zaměstnavatel, tak i kandidát udělá. 

I esemeska dělá dojem

V KPMG se nás recruiterek manažeři pravidelně ptají na dojmy: jak na nás kandidát/ka působí, jak s námi komunikuje, zda je kandidát rozeným konzultantem, auditorem, anebo daňařem. S každým emailem, který se k nám dostane si představujeme komunikaci, která by asi od kandidáta/ky šla k našemu klientovi – zda by to byl reprezentativní email, napsaný gramaticky a pravopisně správně, či jak jsou v něm formulovány požadavky a v neposlední řadě, zda se jedná se o zdvořilý nebo asertivní email. Telefonní kontakt nám naopak může prozradit, jak asi vypadá komunikační etika, trpělivost či vzájemný respekt. Je až k podivu, kolik toho o člověku prozradí představení se do telefonu, zpětné zavolání na zmeškaný hovor, nebo napsaná SMS zpráva. Aneb jak se říká: „Když dva dělají totéž, není to totéž.“

Nebojte se, neignorujeme vás

Snažíme se dělat maximum, aby s námi byli kandidáti spokojeni. Pokud zrovna náhodou nezvedáme telefon, tak kandidáta neignorujeme, ale třeba vedeme pohovor, nebo máme poradu s kolegy.

Celý proces výběrového řízení je pro nás vlastně zkoumání vzájemné kompatibility v různých směrech. U obou stran je žádoucí, když si sedneme a víme, že si v týmu budeme rozumět jak lidsky, tak profesně. Pokud ti článek dodal kuráž a chceš si výběrko u nás zkusit, tak se nezapomeň podívat na naše volné pozice.

Volné pozice