Zpět na články

Co dělá in-charge v daních?

Jak vypadá průběh daňové sezóny z pozice in-charge, tedy daňového konzultanta, který přiděluje práci jiným? Na tuhle pozici se u nás můžeš dostat už po prvním roce.

Když nastoupíš po škole do daňového oddělení v KPMG, jako první tě čekají rotace. Postupně si projdeš všemi daňovými skupinkami a vyzkoušíš si jejich práci. Následně se rozhodneš, jaká specializace ti sedí nejvíce, a tedy součástí kterého týmu se staneš. Já si vybrala tým GMS, kde nyní působím na pozici in-charge.

Co dělá Global Mobility Services

Skupinka GMS neboli Global Mobility Services zahrnuje daňový tým zabývající se daní z příjmů fyzických osob a imigrační, který se věnuje ostatním záležitostem souvisejících s cizinci. V daňovém oddělení se soustředíme především na zaměstnance, kteří jsou svými zaměstnavateli vysláni k výkonu práce do zahraničí nebo naopak jsou ze zahraničí vysláni do ČR. Naše práce vyžaduje velkou spolupráci s kolegy ze zahraničních kanceláří KPMG vzhledem k tomu, že na zdanění příjmů fyzických osob mají obecně nárok dva státy – stát zdroje a stát daňové rezidence.

Kdy se ze mě stane in-charge?

Roli in-charge si u nás můžeš vyzkoušet už druhý rok po nástupu při povýšení na pozici Junior Tax Consultant 2. Budeš sice stále asistentem, ale abys byl(a) na roli in-charge řádně připraven(a), můžeš si nechat přidělit pár in-chargovských zakázek. Kombinace obou pozic zní náročně (a nebudu lhát, že není), ale zároveň si osvojíš náplň práce, než z tebe bude full-time in-charge. Vnímám to jako velkou výhodu, protože z pozice asistenta nemáš takový vhled do kompletní náplně práce in-charge, tedy by nebylo zrovna příjemné přejít rovnou z asistentského místa na tuto pozici.

Role in-charge v daňové sezóně

V GMS se sezona rozbíhá v lednu, kdy nám klienti zašlou seznam svých zaměstnanců autorizovaných pro přípravu daňového přiznání. Častěji se ale setkáš s tím, že autorizační list zasílá koordinační kancelář KPMG. Spousta klientů jsou globální společnosti, a tak koordinace probíhá centrálně přes kancelář z jiného státu.

Poté odesíláme pozvánky na vyplnění daňového dotazníku. Je na in-chargovi, aby přípravu pozvánek zadal, zkontroloval finální verzi, včas je nechal asistentem odeslat a nastavil přijatelný deadline pro vyplnění. Zaměstnanci nám vyplňují různé osobní údaje, údaje o příjmech, slevách na dani či daňových odpočtech. Jako in-charge jsi ve velkém zapojen(a) do komunikace, ať už se společnostmi, či se samotnými zaměstnanci.

Když máš vše potřebné, musíš si na základě získaných informací rozmyslet, jakým způsobem jednotlivé příjmy zdanit. V této fázi budeš často ve spojení se zahraničními kolegy, abyste zkoordinovali postup a nedošlo na žádné straně ke dvojímu zdanění. Pokud budeš zadávat přiznání k přípravě asistentovi, musíš dbát i na jeho znalosti a zkušenosti a dle toho zadání připravit. Jakmile je přiznání připraveno dle tvých představ, posíláš ho na kontrolu manažerovi. Až projde přiznání přes manažera, u složitějších i přes partnera, můžeš slavit a odeslat přiznání ke kontrole zaměstnanci.

Po souhlasu od zaměstnance může začít příprava přiznání na podání na finanční úřad. Tento úkol opět zadáš asistentovi. Pokud je podání kompletní, necháš ho zkontrolovat manažerem, a nakonec datová zpráva odejde.

Tvým dalším neméně podstatným úkolem je vést si přehled zakázek a jednotlivých přiznání a sledovat stav, ve kterém se nachází. Pak budeš vědět, u koho se máš na něco doptat, kde se čeká na dokumenty, kde si potvrzuješ rezidenci apod. Nejtěžší je neztratit přehled, takže doporučuji dbát na time-management.

Role in-charge mimo sezónu

Nemusíš mít strach, že bys řešil(a) jen daňová přiznání. Řada úkolů na sezoně nezávisí. Jde například o psaní stanovisek na určité daňové téma, ke kterému klient potřebuje znát náš postoj, aby nastavil procesy v souladu s českou daňovou legislativou. Díky přípravě stanovisek si procvičíš psaní různých prací ve struktuře obdobné vysoké škole a dost se toho dozvíš. Nic tě nenaučí víc, než procházení zdrojů a dohledávání informací na jedno určité téma.

Kromě osobních či online schůzek s klienty tě čekají i tzv. tax briefingy, kde se jako in-charge spolu s asistentem připojíte na daňovou konzultaci se zaměstnancem klienta, kterému povyprávíš o daňových aspektech související s jeho pracovními aktivitami v ČR. Procvičíš si tak angličtinu, protože v té se většina briefingů odehrává. Někdy máme i tzv. trilateral tax briefingy, kde je kromě nás i zástupce KPMG z jiného státu (jde o stát, ze kterého je zaměstnanec vyslán do ČR, anebo naopak do kterého je vyslán z ČR) a představujete daňové aspekty dané země z obou stran najednou.

Mimo sezonu se soustředíme na vzdělávání, ať už jde např. o školení na daňového poradce, soft skills či jazykové dovednosti. Zároveň seznamujeme nováčky s našimi procesy, postupy a programy, které využíváme. Také se u nás pořádají několikadenní mezinárodní školení, na kterých máš možnost se nejen osobně potkat kolegy ze zahraničí, ale i mnohdy vycestovat do jiného státu.

Doufám, že jsem přiblížila náplň práce v roli in-charge v daňovém oddělení GMS o něco víc a že budeš mít třeba chuť se k nám připojit a přesvědčit se na vlastní kůži, jak to u nás chodí.

Volné pozice