Zpět na články

Proč jsem se rozhodla pro tým korporátních daní

CIT, jak podle anglického Corporate Income Tax říkáme týmu korporátních daní, představuje největší daňovou skupinku v KPMG. Co všechno práce vztahující se k dani z příjmu právnických osob obnáší, popisuje konzultantka Michelle.

Nemusíš mít daně vystudované

Do daňového oddělení KPMG jsem se přihlásila v době, kdy mi zbýval poslední rok studia oboru Finance na VŠE. Neměla jsem skoro žádnou praxi ani tušení, co vlastně chci dělat. Přece jen vzhledem zaměření studia spíše na oblast monetární ekonomie jsem si vysnila práci jako guvernérka ČNB. Inzerát na Junior Tax konzultanta mě ale zaujal natolik, že jsem se rozhodla přihlásit. Především díky tomu, že odkazoval na články kolegů, kteří psali o životě v KPMG, a já tak zjistila, že vůbec nevadí, že nemám vystudované daně ani praxi v této oblasti.

Během rotací poznáš všechny týmy

Po úspěšném absolvování výběrového řízení tě v září čeká nástup. První měsíc probíhá onboarding ve formě řady školení týkající se mimo jiné práce s interními programy. Zároveň se seznámíš s firmou, poznáš nové kolegy a dozvíš se, jak tady hladce fungovat. Následně začínají tzv. rotace jednotlivými daňovými skupinkami, přičemž na konci se rozhodneš, která náplň práce ti sedla nejvíce. V mém případě vyhrály korporátní daně, jelikož se mi líbila možnost dále se specializovat na dotace a investiční pobídky.

Na čem pracuje skupinka korporátních daní

Typickými zakázkami v průběhu zimy, kdy skončí rotace, jsou tzv. ATRka (Audit Tax Review) neboli daňové audity. Jde o kontrolu kalkulace daně, ale nikoliv pro daňové klienty, ale ty auditní. Na jaře se pak začíná pracovat na přípravě daňových přiznání. Role juniora je nejčastěji spojena s kontrolou majetkové sestavy. Klient zašle vygenerovaný přehled majetku doplněný o hodnoty daňových odpisů. Někdy tyto majetkové sestavy mají tisíce položek. Samozřejmě není nutné je kontrolovat všechny. Kontrolují se významné položky a vybraný vzorek. U některých majetků dosahuje hodnota daňových odpisů až několika milionů a přesně tyto položky je nutné dále zkoumat. Kontrola majetku je stěžejní prací všech juniorů, avšak ne jedinou. Dostáváme se i ke kontrole rezerv, opravných položek, závazků, faktur a dalším úkolům.

Pracovní výlety neboli fieldworks

Během sezóny, ale i mimo ni, často jezdíme za klienty na tzv. fieldworks. To se nejčastěji in-charge (seniornější kolega) spolu s juniorem vypraví do sídla klienta, kde spolupracují na přípravě přiznání. Celá příprava přiznání je tak o dost efektivnější. Dokonce nás někteří klienti berou i do výroby a vysvětlují nám, jak to u nich funguje. Náš tým také obvykle s klientem domluví společný oběd nebo večeři, na které máme možnost poznat klienta i více neformálně. 

Na skok do jiné skupinky

Výhodou práce v korporátní skupince je i fakt, že si můžeš zkusit práci v jednotlivých podskupinkách – dotace, investiční pobídky, výzkum a vývoj. Zároveň se můžeš přihlásit na projekty z ostatních skupinek, čehož jsem využila a přidala se do skupinky převodních cen, kde jsem byla u velkého projektu a také jsem dostala svého prvního DPH klienta.

Co následuje po sezoně

Jakmile skončí sezóna, máme flexibilnější režim. Záleží, kdy začnou poradenské „letní“ projekty, které mají podobu daňových stanovisek a analýz, psaní dotačních žádostí, záměrů získat investiční pobídku nebo účasti na projektech výzkumu a vývoje. Já jsem našla zalíbení v investičních pobídkách a během necelého roku v korporátní skupince jsem se dostala hned ke třem pobídkovým projektům. 

Během léta a podzimu máme také spoustu času na cestování nebo se věnujeme vzdělávání a rozvoji. V KPMG máme možnost absolvovat celou řadu interních i externích školení s cílem se pomalu připravit na zkoušky daňového poradce. Konkrétně jde o školení zaměřená na teoretické znalosti, výpočty, rozvoj anglického i německého jazyka a zlepšování technických dovedností v oblasti interních procesů.

Znalosti nerozvíjíme pouze po sezoně, ale i v průběhu celého roku během Daňových rán. Tato setkání jsou na měsíční bázi, přičemž největší odborníci z KPMG s námi sdílí novinky z oblasti daní. Zároveň se setkáváme v rámci skupinek, kde diskutujeme probíhající projekty a novinky v legislativě. 

Na závěr bych chtěla zmínit, že v KPMG do všeho nabíháš pomalu a postupně. Navíc budeš mít po ruce zkušené profesionály, kteří ti rádi se vším pomůžou. Není se tak čeho bát.

Volné pozice