Zpět na články

Seznam se s daňovým týmem Global Mobility Services

Tým GMS, podle anglického Global Mobility Services, pracuje především pro klienty, kteří posílají své zaměstnance do nebo ze zahraničí. Specializuje se na daň z příjmů fyzických osob a poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění v mezinárodním kontextu. Co dalšího práce v tomto týmu obnáší, popisuje konzultantka Veronika.

Proč jsem si vybrala KPMG

Vždycky mě svým způsobem bavila matematika, ale na matfyz to rozhodně nebylo, proto jsem raději sáhla po daních a na magistru jsem si je zvolila jako vedlejší specializaci. Daň z příjmů fyzických osob mi svou podobou byla vždy nejbližší, proto jsem už při pohovoru v KPMG věděla, kam se budu orientovat. Přesto však musím ocenit formu rotací všemi daňovými skupinkami, kterou celá jízda v daňovém oddělení KPMG začíná. Právě práce v oddělení GMS na zkoušku mě jen utvrdila v tom, že patřím do daní z příjmů fyzických osob.

Co se skrývá pod zkratkou GMS

Název skupinky Global Mobility Services není náhoda. U nás se setkáš s příjmy ze zahraničí opravdu ve velkém. Slovní spojení jako vyslání, mezinárodní pronájem pracovní síly, smlouva o zamezení dvojího zdanění, daňová rezidence, daňová rekonciliace, zápočet, vynětí a další jiné u nás uslyšíš dennodenně. Práci u nás jsem si tak velmi rychle oblíbila, jelikož jsem brzy pochopila, že právě zahraniční aspekt dělá celou daň z příjmů fyzických osob mnohem rozmanitější.

Po rotacích dopředu víš, co tě v sezoně bude čekat

Po skončení úvodních školení, rotací a výběru skupinky, probíhá začleňování do týmu. V GMS se koncem rotací (v lednu) začíná pomalu rozbíhat daňová sezóna, což je jeden z aspektů, který na naší skupince oceňuji nejvíc –⁠ dopředu víš, kdy budeš mít práce nejvíc, kdy nejmíň, a můžeš si tak dobře rozplánovat třeba i dovolenou. Zároveň mi osobně vyhovuje střídání intenzivního půlroku s regeneračním půlrokem, kdy si člověk může pořádně odpočinout a nabrat síly.

Koho baví čísla, přijde si u nás na své

Hlavní náplní tvé práce budou v průběhu sezony daňová přiznání. Na každém pracujeme vždy ve čtyřech lidech. Juniorní konzultant/ka, který/á přiznání zpracovává, in-charge, se kterým ho budeš konzultovat, manažer, který provede kontrolu a partner, který kontroluje pouze v některých případech. Proto se nemusíš bát, že všechna odpovědnost bude na tobě. Po tvé přípravě totiž přiznání uvidí ještě spousta dalších očí, které zajistí, že přiznání odejde bez chybičky. Kromě toho se ze začátku seznámíš s celkovým procesem přípravy přiznání a vyzkoušíš si to na jednodušších kouscích a postupně se dostaneš i k těm, kde nebudou stačit čísla z podkladů od klienta. U takových budeš muset víc přemýšlet a připravit si pomocné výpočty.

Jak probíhá příprava daňového přiznání

Při přípravě daňového přiznání jako první dostaneme od klienta podklady, se kterými se seznámíš a zpracuješ je do přehlednější podoby. Naučíš se tak pracovat s daňovou rezidencí, paragrafy zákona o daních z příjmů ohledně příjmů, slev, odpočtů a dalšího. Když se dostaneš do fáze, že jsou podklady kompletní, můžeš zvesela začít připravovat výstup. V průběhu si vyzkoušíš práci se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. Například v případě určování daňové rezidence a metody zamezení dvojímu zdanění, práci s podklady a čtení v nich či práci v nejrůznějších globálních i lokálních aplikacích. Taky se seznámíš s významem pojmu daňová rekonciliace, což je další kalkulace, se kterou se u nás setkáš běžně.

Na co dalšího se můžeš těšit

Obecně je naše práce hodně kontaktní. S klienty se setkáváme několikrát do týdne, především formou online schůzek, případně i na obědě či návštěvou přímo v jejich kancelářích. Zmíněných online schůzek, takzvaných tax briefingů, se účastníš společně s in-chargem a pořizuješ z nich zápis. Mimo zápisy a daňová přiznání budeš připravovat i další písemnosti, ať už pro finanční úřad či Českou správu sociálního zabezpečení. U nás totiž řešíme kromě daně z příjmů fyzických osob i neméně významné sociální a zdravotní pojištění. Seznámíš se tak i třeba s pojmem A1 certifikát. Často žádáme i o daňový domicil, zproštění povinnosti zálohovat daň, prodloužení lhůty, vystavení potvrzení o zaplacené dani a mnoho dalšího. Zároveň se můžeš těšit na prezentování daňových novinek na GMS skupinkách – meetingy každé dva týdny, kde se probírají aktuality z daňové sezóny, novinky z oblasti DPFO a sociálního a zdravotního pojištění, a to formou prezentací článků, koordinačních výborů, judikátů a dalších. 

Léta jsou u nás volnější

Daňová sezóna u nás končí v červnu, přičemž následuje období výzev k odstranění pochybností a komunikace s finančními úřady ohledně doplňujících podkladů či informací. Prostřednictvím odpovídání na výzvy se budeš snažit vysvětlit, proč jsme zvolili daný způsob zdanění nebo odkud jsme získali uvedená čísla. Celkově tím máš možnost ponořit se do daní zase trochu hlouběji, protože ke zpracování takové odpovědi budeš hodně využívat zdroje v podobě zákonů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Vypadá to jako spousta práce, můžu tě ale ujistit, že se pozvolna ta intenzita snižuje a nastává tak pro všechny klidnější období.

Příprava na zkoušku daňového poradce

Pokud máš ambice stát se daňovým poradcem, jsi u nás v KPMG a zároveň i v GMS na správném místě. KPMG připravuje vždy po skončení sezóny ve spolupráci s VOXem školení, která probíhají od srpna do září a skvěle tě na zkoušky připraví. Sice tím nechci říct, že se vše naučíš na místě a ve volném čase už se učení věnovat nemusíš. Na druhou stranu se díky školení dobře seznámíš se všemi daněmi a příprava je pak o mnoho jednodušší. Nad rámec těchto školení pak můžeš využít dalších pět dní, kdy se můžeš účastnit externích kurzů pořádaných přímo komorou daňových poradců. Samotné zkoušky jsou pak plně hrazené firmou a k tomu všemu za úspěšné složení získáváš finanční odměnu. Více si o přípravě na zkoušky daňového poradce v KPMG můžeš přečíst tady.

Pokud by tě lákala práce v daních a možnost složení zkoušek daňové poradce, tak neváhej mrknout na naše volné pozice.

Volné pozice