Zpět na články

V týmu nepřímých daních máš vyváženou sezonu a vlastní portfolio klientů

Skoro dva roky jsem součástí týmu nepřímých daní. Tuhle specializaci jsem si vybrala hlavně kvůli vyvážené sezóně. A rozhodně nelituji. Z kolegů se stali přátelé a i díky firmě se mi nedávno podařilo zdolat zkoušky daňového poradce.

Už během studia na VŠE jsem věděla, že bych chtěla pracovat ve velké čtyřce. V bývalém zaměstnání jsem navíc z pozice klienta mohla vidět, jak práce daňových poradců z KPMG vypadá, a tak byla volba zaměstnavatele jasná.

S výběrem týmu ti pomůže systém rotací

Nastoupila jsem na pozici daňový konzultant junior. Všichni nováčci nejprve rotují po jednotlivých daňových skupinkách. Získáš tak přehled o tom, jaký druh práce by tě v té které skupince čekal, jak fungují a jací jsou její členové. Po rotaci jsem si vybrala skupinku nepřímých daní.

I když si pod pojmem nepřímé daně plno lidí představí pouze DPH, zaměřujeme se také na spotřební daně, silniční daně, cla a podobně. V rámci skupinky se tak můžeš ještě specializovat. Skupinka nepřímých daních se od jiných liší v sezonnosti. Nemáme typickou daňovou sezonu jako ti, kteří se věnují daním z příjmů právnických nebo fyzických osob. Naše sezona je kvůli termínům pro podání jednotlivých daňových přiznání a hlášení spíš na měsíční bázi, takže je víc vyvážená a rozložená v průběhu roku. Při výběru to byl pro mě jeden z rozhodujících faktorů.

Zkušenosti můžeš získat i v jiných firmách

Dalším specifikem je, že každý nováček dostane portfolio klientů, se kterými komunikuje. Zajišťujeme podklady pro přípravu přiznání a hlášení DPH, zpracováváme a podáváme přiznání a hlášení DPH a řešíme dotazy klientů. Každý nováček má vždy k dispozici seniornější kolegy, se kterými může vše prodiskutovat a kteří mu jsou vždy nápomocní. Také poskytujeme poradenství. Dostaneš se tak k zajímavým případům a získáš nové znalosti a zkušenosti, které využiješ třeba při zkouškách na daňového poradce.

Občas se ti může naskytnout příležitost pracovat pro jinou společnost formou secondmentu. Já jsem skoro rok zpracovávala polská a rakouská přiznání a hlášení DPH a komunikovala s rakouským a polským správcem daně.

KPMG ti pomůže stát se daňovým poradcem

Ráda bych zmínila, jakou podporu od KPMG dostaneš při zkoušce na daňového poradce. Jednak je to externí školení zaměřené na veškeré daně, účetnictví a daňový řád, ale i dostatečné volno na vlastní přípravu. Během zkoušek ti zaplatí ubytování v hotelu, proplatí poplatek za zkoušky a ještě dostaneš za úspěšné zdolání zkoušek finanční odměnu. Kromě toho KPMG hradí roční příspěvky Komoře daňových poradců a povinné pojištění daňových poradců.

Na KPMG se mi také líbí, že se snaží práci zpříjemnit různými společenskými akcemi, a to jak na úrovni celého oddělení Tax & Legal, tak v rámci jednotlivých skupinek. Díky tomu víc poznáš kolegy a veškeré pracovní záležitosti se tak řeší snadněji. 

Volné pozice