Zpět na články

Z daňové soutěže do Global Mobility Services

Filip se v roce 2021 zúčastnil celorepublikové soutěže KPMG Daňový talent roku a dostal se mezi dvacítku nejlepších. Během návštěvy pražských kanceláří si ho získalo oddělení Global Mobility Services (GMS), kterého se jakožto někdejší student VŠE stal zanedlouho součástí.

Daně mě lákaly už na vysoké 

Práce pro velkou čtyřku pro mě byla už během bakalářských studií jednou z met, kterých jsem chtěl dosáhnout. Mezi volitelnými předměty jsem si začal vybírat ty, které se týkaly daní. Na práci v této oblasti mě lákala rozsáhlá problematika daňového poradenství, přehled a důležitost správného řešení.

První zkušenosti jsem získával už při studiu v menší daňové kanceláři. A právě tam jsem se utvrdil v tom, že spolupráce se vzdělanými odborníky je to, co mě naplňuje a baví. Takovou práci jsem neviděl jen jako prestižní, ale také jako smysluplnou a důležitou. Začal jsem tedy sledovat akce velké čtyřky, abych se trochu seznámil s prostředím a zároveň jsem od známých zjišťoval, jaké to je pracovat v korporaci zaměřené na poradenství.

Soutěž KPMG Daňový talent roku 

Když jsem v roce 2021 zaznamenal soutěž KPMG Daňový talent roku, rozhodl jsem se, že to zkusím a uvidím, jak jsem na tom. V soutěži se mi dařilo a nakonec jsem se umístil mezi dvaceti nejlepšími. Součástí vyhlášení výsledků byla prohlídka prostor a seznámení s jednotlivými daňovými odděleními. Tento zážitek mě ještě víc nalákal zkusit práci právě v KPMG.

Na pohovoru jsem byl dotazován, jaká oblast daní mě baví a jakou bych chtěl dělat. Rozhodoval jsem se mezi zdaněním právnických osob, fyzických osob a DPH. Vybral jsem si zdanění fyzických osob, které je v KPMG zastoupeno oddělením GMS – Global Mobility Services. Na této oblasti mě nejvíc zaujal způsob, jakým se v českém prostředí dělí typy příjmů do pěti rozdílných paragrafů.

Oddělení Global Mobility Services

Hned po nástupu jsem pochopil, že samotné daňové přiznání tvoří jen malou část práce, se kterou se v GMS budu setkávat. Mojí každodenní pracovní náplní je komunikace s finančními úřady a klienty či podpora ostatních členů týmů. Dále zpracovávám podklady od klientů, které jsou pro nás hlavním zdrojem informací o tom, jaké typy příjmů mají. Ty je následně potřeba roztřídit a v případě potřeby si vyžádat jejich doplnění nebo vysvětlení. Pro správné zdanění je často nutné znát i mnoho dalších aspektů z praxe klienta. Například jestli pracuje jen na území jednoho státu, nebo více, zda nemá od zaměstnavatele nějaké specifické benefity či jakým způsobem má řešené bydlení. Sestavení daňového přiznání je tak často až závěr mojí práce, kterému předchází vytvoření komplexního obrázku o podnikání klienta.

Sehraný tým

Všichni kolegové a nadřízení jsou v GMS vstřícní, ohleduplní a vždy ochotni pomoci. V oblasti zdanění fyzických osob je hlavní část práce nakumulována do první poloviny roku. Jelikož v současné době dokončuji magistra, je pro mě důležitá i práce s časem, volno na zkoušky jsem si ale bez problému domluvil. Práce v KPMG, konkrétně v GMS, se dá proto jednoduše skloubit se studiem. 

Práce v mezinárodním korporátu pro mě byla velkou změnou. Na nové procesy a postupy, které je při práci třeba plnit, jsem si ale postupně zvyknul a dnes mám všechny kroky zautomatizované. Pokud tě baví daně, audit, technologie, účetnictví či právo, tak stojí za to kouknout na volné pozice, poslat životopis a získat cenné zkušenosti. 

Volné pozice