Zpět na články

Čtyři důvody proč pracovat v M&A

Obor Mergers & Acquisitions (M&A) je zejména v Česku oborem hodně „niche“ a pracuje v něm doopravdy málo lidí, což přináší mnohé výhody. Jejich list by byl poměrně dlouhý, tak v tomto článku představím alespoň čtyři nejvýznamnější.

Malá a vybraná společnost lidí

V Česku je jen pár poradenských firem, které nabízí poradenství v tomhle oboru a daly by se spočítat na prstech jedné, maximálně dvou rukou. Mimoto jsou M&A týmy hodně malé, takže i jako nováček si můžeš být jistý, že se budeš podílet na největších prodejích v ČR, což je dáno i opravdu silným jménem KPMG na M&A trhu. Důkazem toho je fakt, že se pravidelně umísťujeme na prvních příčkách v počtu uzavřených transakcí. Obvykle na transakci pracujeme ve 2-3 lidech, což znamená, že od samého začátku se budeš podílet na střetnutích, online hovorech a vyjednáváních přímo s vlastníky, protistranou a právníky. Nemyslím si, že existuje mnoho oborů kde je dosah do tzv. „C-suite“ takhle rychlý.

Další vzdělávaní a rozvoj

M&A je velmi dynamický obor, který přitahuje odhodlané a motivované lidi. Jestli si myslíš, že po ukončení inženýra pro tebe edukace a rozvoj končí, tak jsi možná ve špatném oboru. KPMG podporuje další vzdělávání, a tak máme v týmu kolegy, kteří si dodělávají druhou VŠ (právo), dělají doktorát (finance) nebo různé certifikace (CFA, ACCA). M&A je obor, který se kontinuálně mění a vyvíjí, a proto je důležité se neustále v tomto oboru vzdělávat a někam se posouvat. Proto je u nás na to kladen velký důraz a poskytována podpora (studijní volno, placení certifikací a další).

Práce o které se mluví

Myslím si, že každý z nás chce dělat práci, která má smysl a přináší jistou formu uznání či ocenění. Je příjemné, když dostanete pochvalu od šéfa, nebo vám klient řekne díky za dobře odvedenou práci. Je však ještě příjemnější, když si o své dobře odvedené práci přečtete článek v novinách jako třeba Hospodářky. Tohle se u nás stává hodně často, protože děláme na největších zakázkách na českém trhu.

Multitasking a rozmanitost práce

Další z mnoha výhod, které z mého pohledu práce v oboru M&A nabízí, je rozmanitost práce a multitasking. V rámci M&A multitasking znamená to, že budeš simultánně pracovat na více projektech, protože jak již bylo zmíněno v předešlých článcích, transakce můžou trvat od několika měsíců, až po rok nebo dva. Je proto jasné, že když se transakce protáhne, tak nemůžeš pracovat pouze na ní, protože se často stává, že se čeká na data od klienta, nebo na vyjádření protistrany, a nebo na právníky. Často tak pracuješ na třech nebo čtyřech projektech najednou, což já osobně mám hodně rád. Je to zejména proto, že když se například jedna transakce zpomalí, nebo se na něco čeká, tak já pracuju na něčem jiném. To znamená, že v jednom týdnu můžu řešit „closing“ a ukončení transakce na jednom projektu a na druhém pouze začínat a seznamovat se s prodávanou společnostní a s klientem.

Samozřejmě je těch výhod na práci v M&A mnohem více, ale vyjmenovat a popsat je tady všechny by bylo na dlouho, takže jsem se snažil popsat alespoň ty které já vnímám jako ty hlavní. 

Pokud by tě taková práce lákala a chtěl/a by sis vyzkoušet práci v našem týmu, tak se nezapomeň podívat na naše volná místa.

Volné pozice