Zpět na články

Oceňování firem ti rozšíří obzory

Oddělení Deals Advisory, kterému v KPMG všichni říkají jednoduše Dealsy, je u nás jedním z těch nejmenších, zato se ale jeho členové podílí na největších transakcích v Česku. Dělí se na týmy Mergers and Acquisitions (M&A), Transaction services (TS) a v neposlední řadě Valuations. Součástí tohoto týmu je i Martin, který ve svém článku popisuje, jak oceňování společností vlastně probíhá.

Jak název napovídá, náš tým se převážně věnuje oceňování firem, ve výjimečných případech ale připravujeme i valuaci nemovitostí. Pro mě osobně jde o jeden z nejzajímavějších oborů, a to především proto, že si člověk rozšíří obzory a dostane se do kontaktu s různými typy lidí napříč odvětvími.

Jak začíná proces oceňování

Oceňovací projekt pro nás začíná buď přímou poptávkou od klienta, nebo na základě výběrového řízení, ve kterém připravíme nabídku. Poté, co ji klient přijme, začneme připravovat seznam potřebných podkladů pro ocenění. Často se stává, že klient nerozumí důvodům, proč jednotlivé interní finanční podklady potřebujeme. Proto je potřeba mu vše důkladně vysvětlit. Jinak totiž hrozí, že podklady obdržíme se zpožděním, a tím nestihneme projekt dokončit v požadovaném termínu.

Pro samotné oceňování používáme například výnosovou metodu diskontovaných peněžních toků. K ní potřebujeme kromě historických finančních dat, jako je rozvaha a výsledovka, i výhled společnosti do budoucnosti. Bohužel, budoucí finanční projekci, kterou reprezentuje business plán, nepřipravují všechny společnosti, a to nám stěžuje práci. Když se k nám však dostanou všechny potřebné podklady, můžeme začít s oceňováním.

Pracujeme s plánem budoucího vývoje

Nejprve je nutné si podklady projít, a to zejména předloženou projekci budoucího vývoje. U té zjišťujeme, jestli nestojí na nesmyslných předpokladech, které jsou v rozporu s historickou výkonností společnosti nebo s předpokládaným vývojem trhu. Jakékoliv externality v plánu řešíme přímo s klientem a procházíme jeho argumenty. Když se neshodneme, upravíme původní projekci, aby lépe odpovídala realitě. Jak jsem ale zmínil, stává se, že klient nemá business plán vytvořený vůbec. V tom případě modelujeme projekci sami na základě historických dat, tržního vývoje a informacích o businessu klienta.

Naše metody

Samotná výnosová metoda ale pro valuaci společnosti nestačí. Proto používáme také tržní metody, které spočívají v hledání společností podobných klientovi. Následně srovnáváme násobky z uzavřených transakcí nebo násobky obchodovaných společností na burze. Další metodou, na kterou ale nesázíme tolik, je majetková metoda, kdy přeceňujeme jednotlivé položky rozvahy, jako jsou nemovitosti, auta, pohledávky, závazky a další. Ve finále vypracujeme oceňovací zprávu, kterou zasíláme klientům k odsouhlasení. 

Pokud tě zaujalo oddělení Deals Advisory a chceš se stát jeho součástí, mrkni se na volné pozice

Volné pozice