Zpět na články

Na co se zaměřují jednotlivé týmy KPMG Legal

Na našich webovkách si můžeš přečíst, že jsme advokátní kancelář, která se zaměřuje na korporátní právo, transakce, regulatoriku, pracovní právo, litigace, technologie a náš tým tvoří 30 odborníků. Vzpomínám si, že jsem na škole trochu tápala a opravdu nevěděla, co si představit pod pojmy M&A nebo regulatorika. Proto jsem se rozhodla sepsat, jaká u nás máme „oddělení“ a čím se nejčastěji zabývají.

Ačkoli má KPMG Česká republika pobočku v Brně, Českých Budějovicích i v Ostravě, KPMG Legal sídlí v Praze (i když Brno je láska a snad se tam část právního týmu někdy přesune), na kterou máme z kanceláří krásný výhled. Sídlíme v 6. patře, kde máme pro náš tým vyhrazené focus roomy, telefonní budky a hlavně open space, který sdílí většina z nás.

30 lidí se může zdát jako malý tým, i tak se ale členíme do specializovaných skupinek. Zatímco advokáti jsou většinou členy jen jedné z nich, koncipient je součástí vícero skupin. Týmy vytváříme podle konkrétní zakázky či projektu, které mají přesah do více odvětví. V KPMG Legal navíc každý ví, co koho zajímá a s čím má zkušenost, takže lze jednoduše koncipienta či advokáta zapojit do jakéhokoliv projektu a sdílet know-how.

Korporátní tým

V korporátním týmu se mimo jiné staráme o „stálé“ klienty, většinou zahraniční společnosti podnikající v České republice prostřednictvím dceřiných společností nebo odštěpných závodů, kterým poskytujeme celoroční podporu v oblasti korporátní práva. Informujeme je o změnách v české právní úpravě, například v rámci evidence skutečných majitelů nebo přelomového judikátu o předmětu podnikání. Zajišťujeme pro ně i dílčí úkony související s činností společnosti v České republice jako je zakládání do sbírky listin, změna jednatelů, výplata zisku, příplatky do vlastního kapitálu atd. Korporátní tým má také na starosti zakládání společností či odštěpných závodů stejně tak jako jejich likvidaci.

M&A tým

Pod korporátní tým spadá i to záhadné M&A neboli fúze a akvizice. Korporátnímu týmu se tedy nevyhnou přeměny společností, a to fúzí, rozdělením nebo jiným způsobem. V rámci transakcí úzce spolupracujeme s oddělením Deals, díky kterým zvládneme prodat (či koupit) jakoukoliv společnost od A do Z. Práce na transakcích se často jeví jako nejatraktivnější. Přece jen zní cool, že jste prodávali společnost za částku se spoustou nul nebo jste si na closingu dali šampaňské s majiteli a jednateli velkých korporací. Za tím vším však stojí spousta dřiny počínaje právní prověrkou společnosti (neboli DDčkem, na kterém spolupracují všechny týmy) přes přípravu transakční dokumentace, která se bohužel v dnešní době většinou neskládá jen ze smlouvy o převodu podílu, až po pár bezesných nocí těsně před podpisem dokumentů.

Pracovněprávní tým

Klienti pracovněprávního týmu jsou většinou zaměstnavatelé. Vytváříme pro ně pracovní smlouvy, dohody i vnitřní směrnice. Zastupujeme je například ve sporech s (bývalými) zaměstnanci, při vyjednávání s odborovými organizacemi nebo je školíme o novinkách v pracovněprávní oblasti na tradičních HR snídaních. Radíme i s přeshraničním vysíláním pracovníků. Pracovněprávní tým úzce spolupracuje s imigračním oddělením, se kterým řeší zaměstnávání cizinců. V neposlední řadě poskytuje in-house poradenství pro personální oddělení KPMG. 

Finanční trh a regulatorika

Kolegové z oddělení Financial Markets & Regulation se zaměřují na poradenství bankám, pojišťovnám, investičním společnostem a dalším finančním institucím. Mezi největší zakázky patří zakládání pojišťoven, rozšiřování licencí investičních společností a zastupování klientů před regulátorem. Zajišťujeme implementaci nové evropské regulace do vnitřních předpisů finančních institucí jako například MiFID II, IFR, IFD ve věcech střetů zájmů, odměňování zaměstnanců, správného nastavení pobídek u investičních zprostředkovatelů apod. Poskytujeme poradenství ve věci vhodného nastavení investiční struktury, výběru právní formy investičních fondů, jejich samotného zakládání a smluvního nastavení vztahu s administrátorem, depozitářem, případně se subjekty, na které jsou outsourcovány jednotlivé činnosti obhospodařování či administrace fondů.

Litigační tým

Když lidé slyší KPMG, primárně je napadne audit a daně, vytvořili jsme proto tým složený jak z právníků, tak daňařů, který se specializuje na daňové litigace. Jedná se o případy, ve kterých zastupujeme naše klienty v řízeních vedených orgány finanční správy. Na rozdíl od práce v ostatních týmech, tato vyžaduje větší míru kreativního myšlení při vymýšlení argumentace, proč je názor a postup správce daně špatně. 

Vyjmenované samozřejmě není vše a vedle těchto základních a „největších“ týmů máme i menší týmy a odborníky například na real estate, compliance a IP/IT právo. Většina projektů má mezioborový i mezinárodní přesah, a tak často spolupracujeme s kolegy z daní, účetnictví nebo s někým ze zahraničních poboček KPMG. Nejdůležitější ale je, že ať už je kolega z jakéhokoliv týmu nebo skupinky, vždy ti je ochoten pomoct a poradit.

Chceš se stát součástí některého nebo všech našich týmů? Mrkni na volné pozice a dej nám o sobě vědět.

Volné pozice