Zpět na články

Počítají s tebou po koncipientuře?

Co tě čeká po složení advokátních zkoušek? Zda budeš moci pokračovat v advokátní kanceláři, ve které pracuješ jako student nebo vykonáváš koncipientskou praxi, záleží na vícero okolnostech. V následujících řádcích si řekneme, na co se klade důraz u nás.

Když si vybíráš pracoviště, kam nastoupíš po absolvování fakulty anebo u některých (možná u většiny) již v průběhu studia. Jedno z kritérií, které při zasílání CVček do advokátních kanceláří určitě zvažuješ, je možnost plynule přejít z koncipienta na advokáta v rámci té samé advokátní kanceláře.

Kvalita, odpovědnost a pečlivost

Hlavním předpokladem pro pokračování u nás je jednoznačně kvalita, odpovědnost a pečlivost, tedy schopnost odevzdávat výborně odvedenou práci, dodržovat a hlídat si termíny u zakázek, umět si odůvodnit postup a závěry podložit z odborného hlediska.

Pochopitelně není možné odevzdávat bezchybnou práci hned ze začátku koncipientury nebo po nástupu na studentskou pozici. Důležitější je ale umět se z chyb poučit. Proto se u nás vždy snažíme dávat kvalitní zpětnou vazbu, díky které máš možnost zjistit, kde jsi udělal chybu a na čem máš zapracovat.

Délka praxe

Nemyslím délku koncipientské praxe, ta je daná zákonem o advokacii, ale délku praxe, kterou u nás vykonáváš před advokátními zkouškami. Ta u nás, na rozdíl od kvality, odpovědnosti a pečlivosti, není rozhodujícím kritériem. Brzy se pozná, jestli k nám zapadneš a umíš kvalitně odvést práci.

Pokud jde o mě, byl jsem u nás v KPMG koncipientem dva roky, než jsem se stal advokátem. Jiní kolegové jsou tu od studentských let, zatímco další přišli pár měsíců před zkouškami.

Volné pozice

V poslední řadě záleží také na aktuální celkové obsazenosti kanceláře. Nechceme růst skokově, nepřirozeně, ale organicky tak, aby kancelář měla zdravé rozvrstvení jednotlivých pozic.

Pokud se i ty chceš stát u nás koncipientem s případnou možností pokračovat na pozici advokáta, podívej se na naši volnou pozici a pošli nám svoje CV.

Volné pozice